Globálna problematika sa nás v SocialUP dnes už priamo dotýka. Téma v súčasnosti tak široko obsiahla, až z toho ľuďom miestami kokosy praskajú, sa zrazu ocitla na akčnom playliste našich predfestivalových aktivít. Získať nové dáta a načerpať ďalšie „René mládenca príhody a skúsenosti“ práve v oblasti globálneho vzdelávania, nám umožnil víkendovývzdelávací kurz Komprax – Kompetencie pre prax, realizovaný Slovenským inštitútom mládeže (IUVENTA).

11051544_975233429154817_694311683_n

Míňame lesy, doliny, planiny a vchádzame do Krupiny, kde podľa predbežných výpočtov vzdelávanie nadobudne úplne iný level. Orientačný zmysel skupinového vedúceho spočiatku trochu pochybil, miestny chalan na vohľadoch nás však rýchlo nasmeroval na konkrétne miesto trojdňového globálneho a neformálneho brainstormingu. Konečne sme tu, nikto stále nevie čo nás presne čaká. Postupne sa ale jeden mladý tím vzdelancov oťukáva s ďalším tímom vzdelancov. I keď téme globálneho vzdelávania spočiatku každý chápe inak (od „vedeckého komunizmu“ cez vzdelávanie o rozvoji gulí), zrazu dáva neformálnosť zmysel a vďaka tvorivým aktivítám a diskusiám, snažíme sa rýchlo porozumieť celkom rozsiahlej problematike. Lektorky sú akčné, a tú hŕstku mladých individualít resp. súčasných i budúcich lídrov nasávať nové vedomosti vôbec nebolí, ale naopak baví. Veď ako to ten ujo Komenský stále vraví? Ak sa má človek stať človekom, musí sa vzdelávať (a nie vykúpiť). A keď jednes už hocijaká učebnica často utrpením, skúsili sme to inak a totálne coolovo.

„Globálne vzdelávanie je učenie, ktoré ľuďom pomáha vidieť a pochopiť podstatu dnešného sveta, a zároveň ich povzbudzuje k tomu, aby do neho priniesli viac spravodlivosti, rovnosti a ľudských práv pre všetkých.“

(Maastrichtská deklarácia o globálnom vzdelávaní, 2002)

Aby bolo jasné, globálne vzdelávanie nie je samostatným predmetom. Ide o univerzálny koncept, akúsi vzdelávaciu alternatívu ku klasickým (a pre dnešnú mládež vo väčšine neatraktívnym) postupom, ktorá skrz tzv. globálnej dimenzie jednotlivých predmetov siaha naprieč už existujúcimi osnovami a zároveň prináša nové metodiky na ciele vzdelávania. Na Slovensku vychádza z Národnej stratégie pre globálne vzdelávanie prijatou v roku 2012. Spája v sebe viaceré učebné látky a komplexne rozoberá témy ako napr. ľudské práva, životné prostredie, rôznorodosť a kultúrne vzťahy, migrácia, konflikty, ekonomika  a medzinárodný trh…. Nachádzame ich dnes všade, dôležité je mať oči/uši dokorán otvorené, výhodou je čítať medzi riadkami  a nemať výrazne poškodený svoj kokosový orech na krku. (príklad: Ako vplýva počet prasknutých a vytečených kokosových orechov na kultúrny a ekonomický rozvoj? Dosť veľmi.)

Vďaka vzájomnej kreativite sme sa dostali až do ďalekej Afriky a fotili sa s černochmi, analyzovali svetové bohatstvo i chudobu, rátali orechy, búrali stereotypy a neformálnym štýlom zachraňovali životnú a kultúrnu úroveň na Slovensku. Na futbal, hokej a pivné debaty akosi nevyšiel čas, tvorili sme sériu vzdelávacích projektov, čo nám ubralo tých pár hodín z výdatného víkendového spánku. Stálo to však zato! Už teraz máme vďaka KomPraxu pripravené tri interaktívne workshopy     a to priamo v coworkingovom centre Kreativo v Poprade. SocialUP tak svoje nové dáta poctivo (a neformálne) odovzdá ďalej  a vďaka globálnemu vzdelávaniu bude motivovať mladých ľudí k uvedomelosti, k hlbšiemu poznaniu a pochopeniu kauzálnych súvislostí. Áno, myslíme globálne a konáme lokálne, inak povedané, nechceme orechy, ale nových a nových vzdelancov.

A keď je napr. školstvo v ťahu, nastupuje SocialUP!

Workshopy:

1. Prečo mladí ľudia odchádzajú zo Slovenska?

2. Ako zabrániť odlivu mozgov zo slovenskej vedy? 

3. Ideál multikulturalizmu a fenomém detskej práce.

 [bgm]