Rada mládeže Slovenska natočila videá ku kľúčovým témam Predsedníctva. A čo viac, v dvoch z týchto videí vystupujú aj naši členovia – Martin Mlynár a Tom Bugiman.

Okrem nich v tomto projekte vystupujú aj mnohí nadšení fyzici vyhrávajúci olympiády, rómski mládežníci, ktorí vedia presadiť zmenu v samospráve, aktívni študenti
medicíny, či dobrovoľníci, ktorí rozvíjajú potenciál detí zo znevýhodneného prostredia. Čo majú títo ľudia spoločné? Aj na to odpovedá nová webová stránka Rady mládeže Slovenska (RmS) www.strukturovanydialog.sk, ktorú RMS spustila pred nedávnom a mapuje činnosť viac ako 50 mládežníckych organizácií z rôznych kútov Slovenska.
Cieľom videí je upriamiť diskusiu o mládeži ku kľúčovým témam Predsedníctva Slovenska v Rade EÚ, ktorými sú podpora a rozvoj talentu a vytváranie atraktívneho a neformálneho prostredia pre mladých ľudí.

„Vo videách ukazujeme, ako môže neformálne vzdelávanie a správne vedenie mladých ľudí formovať a rozvíjať ich potenciál. Zároveň z videí vyplýva dôležitá a nezastupiteľná úloha mentorov, učiteľov, rodičov, absolventov a dobrovoľníkov, ktorí sa mládeži venujú vo svojom voľnom čase,“ hovorí Katarína Batková, riaditeľka Rady mládeže Slovenska.

Rada mládeže Slovenska reprezentuje s 22 mládežníckymi organizáciami takmer 60 tisíc detí a mladých ľudí. RmS v roku 2016 zastrešuje proces Štruktúrovaného dialógu. Štruktúrovaný dialóg je názov pre spoločné diskusie mladých ľudí a ľudí s rozhodovacou právomocou. Pomáha mladým ľuďom presadiť svoje postoje pri tvorbe a realizácie politík a politikom tieto názory reflektovať. Štruktúrovaný dialóg je zároveň nástrojom pre občianske a politické vzdelávanie mladých ľudí – prostredníctvom svojej participácie v debatách, stretnutiach alebo konzultáciách majú možnosť poznávať reálne politické procesy a zapájať sa do nich.

„Príprava týchto 50 videí a textovej časti o práci s mládežou je súčasťou dlhodobého zámeru Rady mládeže Slovenska pokryť sféru občianskej spoločnosti, ktorá sa deťom a mladým venuje. Je to základ pre ďalší výskum v oblasti merania dopadu a kvality práce s mládežou, ktorý bude RmS realizovať v roku 2016,“ dodáva Batková.

Viac informácií nájdete na webe www.strukturovanydialog.sk ako aj vo videách o mládežníckych organizáciách :)