Iste máš chuť stále niečo vymýšľať a chcel by si chodiť do školy so študentmi s rovnakou krvnou skupinou. Nezisková organizácia LEAF otvára v školskom roku 2016/17 prvý a tretí ročník medzinárodnej strednej školy LEAF Academy – Boarding School for Future Leadership, so svetovým vzdelávaním, s programom podnikavého líderstva a dôrazom na tvoj individuálny rozvoj. Aj ty môžeš svojou podnikavosťou, aktivitou a kreativitou zmeniť podmienky v súkromnom a verejnom sektore na Slovensku a v strednej Európe. Na LEAF Academy – Dni otvorených dverí v regiónoch budeš mať príležitosť stretnúť sa s inšpiratívnymi učiteľmi, zoznámiť sa so vzdelávacími metódami a zažiť atmosféru pripravovanej LEAF Academy.  

Prepája štúdium s praxou

  • program podnikavého líderstva založený na poskytovaní praktických skúseností a zručností z reálneho života v spolupráci s firmami a organizáciami a možnosť vytvoriť si tým potrebnú sieť kontaktov už na strednej škole
  • program stredoeurópskych štúdií, vďaka ktorému si študenti vytvoria vzťah k regiónu a dokážu tak lepšie využiť príležitosti, ktoré Slovensko a stredná Európa ponúka

Podporuje sebapoznanie

  • dôraz na sebapoznanie a porozumenie, rozvoj charakterových hodnôt ako integrita, výdrž či úcta k druhým
  • individuálnym prístupom pomôcť študentom objaviť to, v čom sú naozaj dobrí a podľa toho formovať ich budúcu akademickú, ale aj kariérnu cestu

Vytvára komunitu

  • najtalentovanejší študenti rozmanitého profilu z celého Slovenska a zo zahraničia, najmä zo stredoeurópskeho regiónu
  • komunitné prostredie internátneho kampusu pre študentov a učiteľov s rodinami

Poskytuje kvalitné vzdelanie pre všetkých

  • vzdelanie dostupné pre talentovaných študentov bez ohľadu na socio-ekonomické podmienky z ktorých pochádzajú, preto je možné sa uchádzať o štipendium pokrývajúce náklady spojené so štúdiom

Splň si svoj sen a v mesiaci november zaži LEAF v týchto mestách:

3.11.2015        Košice

4.11.2015        Žilina  

5.11.2015        Zvolen

25.11.2015      Bratislava 

Registráciu na podujatie nájdeš tu: www.leafacademy.eu