1499 x 300 small Banner
Rok 2014 bol pre nás rok naberania skúseností, formálne sme vznikli, po prvý krát sme pripravili festival Be Active!, na mnohých akciách sme participovali a veľa sme ich aj navštívili.

Okrem toho sme si stanovili ciele, méty ktoré chceme dosiahnuť a ktoré aj určite dosiahneme. Jednou métou, veľkým cieľom je aj organizácia festivalu Be Active! po druhý krát, ktorý tentokrát bude väčší, odbornejší, aktívnejší a najmä indoorový.

Festival Be Active! 2015 bude veľký :)

Ku dnešnému dňu môžem svedomito povedať, že Be Active 2015 je na papieri premyslený a pripravený na 100%, uchádzali sme sa o podporu v projekte Unilever Výzva, hoci sme postúpili až do semifinále, neuspeli sme, nevadí. Mnoho projektov by to zastavilo, no my ideme ďalej, nadväzujeme partnerstvá, spolupráce a oslovujeme sponzorov. Festival pripravujeme pri káve v kaviarničkách v  Bratislave, Košiciach a Poprade, keďže každý člen nášho tímu aktuálne pôsobí  v inom regióne Slovenska.

Začali sme cez Vianoce.

Prípravy tohto ročníka sa začali počas Vianoc, od vtedy sme strávili desiatky hodín prácou na festivale, stretli sme sa s množstvom partnerov a ako inak, aj s vedením Mesta Poprad, ktoré sa znova stalo hlavným partnerom, spoluorganizátorom festivalu. Mesto nám sprostredkovalo priestor – športovú Arénu a rozhodlo sa podporiť festival Be Active! tak ako bude mesto môcť.

Be Active! bude vedecký!

Veda. S vedou je spätá prítomnosť, budúcnosť ako aj minulosť. Bez vedeckých inovácií by svet vyzeral inak. No veda bez záujmu mladých ľudí nemôže napredovať. Tak ako veda potrebuje mladých ľudí, mladým ľuďom môže pri ich vedeckom pokroku pomôcť práve podpora od silných firiem a spoločností. Práve preto chceme tentokrát mladým ľuďom, študentom či žiakom dať šancu ukázať sa, ukázať svoje projekty a vynálezy na ktorých tajne pracujú a okrem najbližšej rodiny a kamarátov o nich nikto nevie. Mladí ľudia sa vďaka tejto podpore budú môcť rozvíjať a pracovať na svojich projektoch. Firmy objavia talenty, ktorých rozvoj môžu podporiť a následne z nich vychovať generáciu, ktorá bude stanovovať technologické trendy na celom svete práve pod ich značkou. Slovensko získa novú energiu, ktorá ho bude posúvať ďalej.

Vedeli ste?

Vedeli ste že v Poprade pôsobí mnoho mladých ľudí so záujmom o vedu? Popradské školy navštevovali mnohí úspešní ľudia, tí, ktorí teraz robia rozhodnutia, ktoré ovplyvňujú Slovensko a svet. Minulosť a prítomnosť Slovenska je úzko spätá s technológiami a najnovšími vynálezmi. Všetci chceme aby aj budúcnosť bola „ružová“ a s našim regiónom a celým Slovenskom sa spájali slová ako úspech, novinky, technológie, veda… Práve preto treba podporovať mladé talenty od začiatku a dať mladým ľuďom šancu ukázať sa  a predstaviť svoje projekty svetu.

[mat]