Náš dvojdňový festival Be Active mal tentokrát viacero častí. Tou prvou bol veľtrh možností, ktorý sa v našom podaní konal v Poprade po prvý krát. Táto premiéra sa konala 9. septembra v popradskom Fórume.

Na veľtrhu sme privítali zástupcov viacerých organizácií a super projektov. Medzi nimi bola konferencia TEDxYouth@TurčianskeTeplice, Regionálne Centrum Mládeže Košice, SYTEV, Slovenská Organizácia pre Vesmírne Aktivity (SOSA), SocialUP, Mládež Slovenského Červeného Kríža. Medzi pozvanými bol aj Popradský Mládežnícky Parlament, no oni sa hneď na začiatku vyparili.

Veľtrh možností bol energický, z niektorých účastníkov vyžarovala chuť po informáciách. Iní túžili po oddychu na skvelých sedacích vakoch.

Viac informácií ti prezradí toto video :) Alebo fotogaléria nižšie :)