Záleží nám na zdravom životnom štýle. Aj pre to sme do Popradu priniesli festival zdravého životného štýlu, festival Be Fresh!

16. septembra to v Popradskom obchodnom centre Forum Poprad žilo zdravím. Festival Be Fresh priniesol zaujímavé vystúpenia rečníkov z oblasti zdravého životného štýlu a ochutnávky zdravých produktov. Každý návštevník centra od nás dostal materiály plné šikovných rád a tipov ku lepšiemu životnému štýlu.

Veľká vďaka patrí vystavovateľom. Betka´s Bakery, Biopark, TESCO a Iniciatíve Žijeme FRESH sa o tieto dobroty a cenné rady postarali.

Toto podujatie podporila Nadácia Tesco. Ďakujeme :) 

 

Cez tento report môžete nahliadnuť a očami ochutnať dobroty, ktoré naši vystavovatelia pre Vás pripravili.

« 1 z 2 »