Ďakujeme
Vám za vašu dotáciu občianskeho združenia SocialUP!
Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať.

S pozdravom,
Tím o.z. SocialUP
socialup@socialup.sk

Zdieľaj